Boka föreläsare
​david jp phillips

Upptäck Kraften i Effektiv Kommunikation

Boka David JP Phillips – en världsledande expert inom kommunikation och storytelling, vars föreläsningar är baserade på vetenskap och psykologisk forskning.

Varför Välja David JP Phillips?

David JP Phillips erbjuder föreläsningar som kombinerar djupgående vetenskap med praktiska tekniker. Här är varför du ska boka honom för ditt nästa evenemang:

Vetenskapligt Förankrade Metoder:

Allt David lär ut bygger på omfattande forskning inom psykologi och neurovetenskap, vilket garanterar att teknikerna verkligen fungerar.

Engagerande Föreläsningar:

David är känd för sin dynamiska och interaktiva föreläsningsstil som håller publiken engagerad från början till slut.

Praktisk Tillämpning:

Deltagarna får konkreta, användbara verktyg som de kan börja använda omedelbart.

Anpassade Föreläsningar:

Varje föreläsning skräddarsys för att möta just din målgrupps specifika behov och utmaningar.

David JP Phillips Signaturföreläsningar

110STEPS™

Förbättra Ditt Teams Kommunikationsförmåga med Vetenskapligt Bevisade Tekniker

​Denna föreläsning, baserad på sju års forskning och analys av 5 000 personligheter, presenterar 110 kärnkompetenser för att övervinna kommunikationshinder och kommunicera med självsäkerhet och tydlighet.

 • Övervinn Nervositet: Lär dig vetenskapligt bevisade metoder för att hantera och övervinna nervositet.
 • Förbättra Ansiktsuttryck: Använd psykologin bakom ansiktsuttryck för att förstärka dina budskap.
 • Behärska Röstmodulering: Lär dig vetenskapen om tonhöjd, tempo och volym för effektfull kommunikation.
 • Effektivt Kroppsspråk: Använd kroppsspråkstrategier baserade på psykologisk forskning för att engagera din publik.
 • Avancerade Tekniker: Förse ditt team med avancerade, vetenskapligt stödda kommunikationsfärdigheter.

Storytelling

Förbättra Ditt Teams Storytelling-Förmåga


Storytelling är en avgörande kompetens för affärsframgång, stöttat av omfattande psykologisk forskning. David lär ut en enkel men kraftfull struktur för att skapa engagerande berättelser.

 • Sätt Scenen: Förbered och sätt rätt ton för dina berättelser med hjälp av kognitiv psykologi.
 • Bygg en Fängslande Bakgrund: Skapa kontext som fängslar publiken med hjälp av psykologiska engagemangsteorier.
 • Engagera med Detaljer: Utveckla berättelser som håller intresset, ökar minne och återberättningsförmågan
 • Leverera en Minnesvärd Slutsats: Skapa avslut som lämnar ett bestående intryck och förmedlar tydliga budskap, enligt psykologiska principer för avslutning.

How to avoid death by powerpoint

Revolutionera Ditt Teams Presentationer

Många presentationer misslyckas med att engagera publiken. David erbjuder vetenskapligt grundade lösningar för att göra dina PowerPoint-presentationer både engagerande och effektfulla.

 • Designa Engagerande Bilder: Lär dig skapa visuella hjälpmedel som stöder och förstärker budskapet, baserat på kognitiv psykologi.
 • Bibehåll Publikens Engagemang: Använd berättartekniker och psykologiska principer för att hålla publiken engagerad.
 • Självsäker Presentationsteknik: Utrusta ditt team med forskningsbaserade strategier för effektiva presentationer.

Engagerande Presentationer

Håll Din Publik Engagerad och Inspirerad

Davids "JP Spice Rack" erbjuder 136 emotionella stimulanter som gör dina presentationer oförglömliga, baserat på psykologisk och neurovetenskaplig forskning.

 • Interaktiva Tekniker: Öka publikens deltagande och engagemang med vetenskapligt stödda metoder.
 • Engagerande Innehållsstrategier: Lär dig göra ditt budskap mer engagerande och minnesvärt, med stöd av kognitiv psykologi.
 • Förbättrade Leveransmetoder: Förbättra din presentationsteknik för maximal påverkan, med hjälp av vetenskapligt beprövade leveransmetoder.

David JP Phillips & ​HeadGain AB

HeadGain AB @2024 - Varmvalsvägen 11, 72130, Västerås, Sweden - Privacy Policy